Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

86.90 .Porady rehabilitacyjne - W roku 2016 Stowarzyszenie prowadziło nieodpłatnie dla wszystkich osób niepełnosprawnych dzieci i osób dorosłych zgłaszających się do naszej placówki porad w zakresie rehabilitacji ruchowej oraz informacji w tym zakresie. 86.90 E; Prowadzenie rehabilitacji. w 2016 roku Stowarzyszenie prowadziło rehabilitację przez cały rok dla dzieci i osób dorosłych mających charakter korekcyjny czyli zmierzający do poprawy wad ,zaburzeń dysharmonii rozwojowych dotyczących sfery psychicznej i fizycznej. 86.90 E. Konsultacje specjalistyczne - W roku 2016 Stowarzyszenie podejmowało działanie nieodpłatnie w kierunku porad przez lekarza rehabilitanta. 88.90 Z.Prowadzenie zajęć sportowych - W ciągu roku szkolnym 2016 prowadzone są przez nauczycieli zajęcia sportowe różnego rodzaju dostosowane do niepełnosprawności. 88.99 Organizowanie zajęć plastycznych . W 2016 roku prowadzone były zajęcia plastyczne w świetlicy terapeutycznej . 88.99 .Z. Prowadzenie świetlicy terapeutycznej. 85.51 .Z. Organizowanie imprez kulturalnych ,wycieczek ,pikników integracyjnych innych form aktywnego wypoczynku i rekreacji. W 2016 roku Stowarzyszenie prowadziło wiele form aktywnego wypoczynku, rekreacji itp.

Dane naszego OPP: