Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Stowarzyszenie organizuje pomoc materialną dla członków Stowarzyszenia i studentów Politechniki Poznańskiej. Środki na ten cel pochodzą z otrzymanych wpłat 10439 podatku od dochodu i częściowo ze składek członkowskich. Stowarzyszenie poprzez bezpośrednie kontakty i wywiady środowiskowe czynione przez władze i członków, oceniają sytuację materialną emerytów i najstarszych \(wiekowo\) członków.Najbardziej potrzebującym przyznajemy jednorazowo lub okresowo pomoc finansową. Stowarzyszenie w zależności od ilości uzyskanych z 10439 środków przyznaje rocznie dwóm lub trzem studentom stypendia w wysokości 1E6400 tj. 40 5500 złotych na rok akademicki. Osoby - studentów najbardziej potrzebujących wybieramy we współpracy z władzami danego wydziału, które sprawdzają wniosek złożony przez studenta pod względem oświadczeń finansowych i zamieszczają opinię. Zarząd Stowarzyszenia podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu pomocy stypendialnej.

Dane naszego OPP: