Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy dobroczynnej, charytatywnej, społecznie użytecznej, oświatowej oraz wszechstronnej pomocy osobom niepełnosprawnym, zwłaszcza dzieciom i ich rodzicom, a także osobom chorym oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Dane naszego OPP: