Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Stowarzyszenie wyznacza sobie podstawowe kierunki działania: a. realizacja kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie zgodnie z wypracowanym modelem edukacyjnym. b. zapewnienie optymalnego rozwoju intelektualnego i funkcjonowania społecznego. c. tworzenie warunków integracji społecznej. d. pomoc i doradztwo psychologiczne rodzinie dziecka niepełnosprawnego. Ponadto Stowarzyszenie prowadzi działalność w zakresie: - ochrony i promocji zdrowia - promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. - nauki, edukacji, oświaty i wychowania - kultury, sztuki, edukacji kulturalnej i ochrony tradycji - upowszechniania kultury fizycznej i sportu - edukacji ekologicznej oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Dane naszego OPP: