Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celami Fundacji są: 1 .Wspieranie działań politycznych i społecznych związanych z rozwojem demokracji i społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i pozostałych państwach europejskich oraz uczestnictwem w tworzeniu wspólnej Europy. 2 .Działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna i w zakresie ochrony środowiska oraz szkoleniowa i promocyjna związana z niezależnymi ruchami społecznymi, politycznymi i gospodarczymi. 3 .Wspomaganie działań na rzecz rozwoju oświaty i kultury. 4 .Dzielenie się polskimi doświadczeniami z zakresu reform politycznych, społecznych i gospodarczych z instytucjami, organizacjami społecznymi i obywatelami w państwach okresu transformacji ustrojowej.

Dane naszego OPP: