Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Stowarzyszenie prowadziło zajęcia dla osób w wieku emerytalnym w ramach krasnostawskiej filii Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zadanie realizowane było pod tytułem "Teraz pora na seniora - II etap" i miało na celu zwiększenie różnorodności i poprawę jakości oferty edukacyjnej, skierowanej do osób starszych w roku akademickim 2015/2016 i 2016/2017 . W ramach zadania zrealizowane zostały następujące działania: - wykłady obowiązkowe - zajęcia warsztatowe, - zajęcia ogólnosprawnościowe, - ćwiczenia rehabilitacyjne, - lektoraty językowe, - organizacja wyjazdu do Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie połączonego z udziałem w spektaklu w teatrze warszawskim - organizacja wyjazdu do Teatru Muzycznego do Lublina. W ramach realizacji tego zadania prowadzone były działania aktywizujące ludzi w wieku 60 + zarówno pod względem zaangażowania ich w rozwijanie własnych zainteresowań i pasji o charakterze edukacyjnym i kulturalno – turystycznym., jak również pod względem sprawności i kondycji fizycznej.

Dane naszego OPP: