Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej "Ostoja" w Sośnicowicach; 2 . Organizowanie pomocy osobom z niepełnosprawnością intelektualną w środowisku; 3 . Prowadzenie działalności szkoleniowej w formie kursów, sympozjów oraz prelekcji; 4 . Organizowanie i prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną; 5 . Współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia; 6 . Współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami i fundacjami krajowymi i zagranicznymi; 7 . Działalność wydawnicza służąca promocji celów statutowych Stowarzyszenia; 8 . Pomoc innym Domom Pomocy Społecznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Dane naszego OPP: