Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Stowarzyszenie sfinansowało wykonania specjalistycznych badań dla osób z rodzin z predyspozycjami do nowotworów dziedzicznych oraz dojazdu tych osób na te badania – w analizowanym okresie było to dofinansowanie dotyczące pacjentki chorującej na pancreatoblastoma - nowotwór trzustki, dla której Stowarzyszenie wyraziło zgodę na przyjmowanie wpłat 1% podatku na cel szczegółowy; środki wpłacane przez podatników na leczenie tej pacjentki w wysokości 6148,20 zł przekazano jej na podstawie przekazanych dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków, zgodnie z przepisami i wewnętrznymi zasadami Stowarzyszenia.

Dane naszego OPP: