Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Organizowanie różnych form zajęć ruchowych w zakresie wychowania fizycznego, sportu, rehabilitacji i rekreacji we własnym zakresie oraz współpracy z innymi organizacjami o tym samym profilu. 2 . prowadzenie sekcji sportowych, 3 . organizowanie i prowadzenie zawodów, imprez, szkoleń i zajęć ruchowych w zakresie kultury fizycznej, turystyki i czynnego wypoczynku, rehabilitacji i sportu osób niepełnosprawnych., 4 . prowadzenie działalności popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej osób niepełnosprawnych, 5 . podejmowanie innej działalności sportowej i rekreacyjnej na rzecz niepełnosprawnych zmierzających do realizacji celów statutowych.

Dane naszego OPP: