Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Przedmiotem działalności Fundacji Pomocy Dzieciom „Logos” jest organizowanie i finansowanie wakacji letnich i zimowisk dla dzieci z Domów Dziecka lub finansowanie bądź współfinansowanie wakacji letnich i zimowisk dla dzieci z Domów Dziecka organizowanych przez kierownictwo Domów Dziecka.( Według PKD 85. 31, B\). Z powodu niesłusznej decyzji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej nieumieszczenia Fundacji Pomocy Dzieciom "LOGOS" na liście Organizacji Pożytku Publicznego w 2012 roku fundacja utraciła całkowicie wpływy z 1 0439 podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2012. Straciła pozyskiwanych przez lata sponsorów na następne lata. . W roku sprawozdawczym 2016 Fundacja nie wydatkowała żadnych środków finansowych na organizację i wyjazdy na wakacje dzieci z Domów Dziecka. Z powodu znacznego ograniczenia środków finansowych w latach 2013 -2016 Fundacja Pomocy Dzieciom "LOGOS" świadczyła na rzecz dzieci i młodzieży w rodzinach wielodzietnych znajdujących się w trudnej sytuacji pomoc w postaci rzeczowej (.Według PKD 85, 32 C \)

Dane naszego OPP: