Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 1 . współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia, 2 . nieodpłatne organizowanie turnusów rehabilitacyjnych 3 . organizowanie działalności integrującej dzieci i rodziców członków Stowarzyszenia, 4 . współpracę z osobami prawnymi i fizycznymi o podobnych celach działania w tym z Opolską Fundacją Antynowotworową. Celem działania Stowarzyszenia jest współdziałanie w tworzeniu właściwych warunków rozwoju dzieci i młodzieży po leczeniu onkologicznym poprzez następującą działalność realizowaną nieodpłatnie ( PKD 8514 A\): 1 . czuwanie nad przestrzeganiem praw dziecka w każdym kontakcie dziecka ze szkołą, psychologiem, lekarzem, w pracy, na uczelni, 2 . udzielanie pomocy dzieciom w trakcie i po leczeniu onkologicznym i ich rodzicom poprzez : - tworzenie warunków integracji w środowisku , - tworzenie i rozwijanie placówek adaptacyjno- rehabilitacyjnych, - dofinansowanie rehabilitacji, 3 . organizowanie i prowadzenie różnych form działalności opiekuńczej, wychowawczej, kształcącej i usprawniającej, 4 . współdziałanie z instytucjami państwowymi i organizacjami samorządowymi, zawodowymi, społecznymi i prywatnymi w rozwoju placówek opiekuńczych, wychowawczych i

Dane naszego OPP: