Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1. KRZEWIENIE W SPOŁECZEŃSTWIE IDEI OPIEKI PALIATYWNEJ I IDEI WOLONTARIATU
2. DZIAŁANIE NA RZECZ SOLIDARYZMU SPOŁECZNEGO Z LUDZI W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ,
3. PROMOCJA ZATRUDNIENIA,
4 . WSPIERANIE INTEGRACJI SPOŁECZEŃSTWA POLSKIEGO ORAZ ROZWÓJ KONTAKTÓW MIĘDZYNARODOWYCH W CELU WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI,
5. OCHRONA PRAW I INTERESÓW LUDZI CHORYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH I BĘDĄCYCH W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ,
6. ROZWIJANIE NOWOCZESNYCH METOD ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I ZDROWOTNYCH NA OBSZARZE SWOJEGO DZIAŁANIA,
7. PROWADZENIE OŚRODKA EDUKACYJNEGO I INFORMACYJNEGO,
8. PROWADZENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ,
9. ROZWÓJ I INTEGRACJA WSPÓLNOT LOKALNYCH,
10. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ NA RZECZ OGÓŁU SPOŁECZNOŚCI A TAKŻE OKREŚLONYCH GRUP PODMIOTÓW POD WARUNKIEM, ŻE GRUPY SĄ WYODRĘBNIONE ZE WZGLĘDU NA SZCZEGÓLNIE TRUDNĄ SYTUACJĘ ŻYCIOWĄ LUB MATERIALNĄ W STOSUNKU DO SPOŁECZEŃSTW.

Dane naszego OPP: