Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . udzielanie kompleksowej pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom 2 . rozwój sprawności fizycznej i psychicznej osób z zaburzeniami psychicznymi 3 . poprawa jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi 4 . kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin

Dane naszego OPP: