Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Niesienie pomocy mieszkańcom miasta Radomia, kształtowanie w społeczeństwie wrażliwości na potrzeby innych ludzi, szczególnie rodziny, udzielanie pomocy finansowej i w naturze rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji i ekonomicznej, udzielanie pomocy samotnym matkom w okresie przed i po urodzeniu dziecka, organizowanie samopomocy wśród rodziców samotnie wychowujących dzieci, podejmowanie inicjatyw zmierzających w kierunku przeciwdziałania przejawom patologii społecznej, prowadzenie świetlicy dla młodzieży zagrożonej zjawiskami patologii społecznej, organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich.

Dane naszego OPP: