Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu "Co wiesz o Żorach" o tytuł Żorskiego Omnibusa" oraz współudział w organizacji innych konkursów dla dzieci i młodzieży na temat wiedzy o mieście i jego historii. Ideą organizowanych konkursów jest popularyzowanie wśród młodzieży historii i tradycji oraz dziedzictwa kulturowego miasta, wiedzy o mieście, kształtowanie pozytywnego wizerunku Miasta, jak również kształtowanie postaw patriotycznych i przywiązania do "Małej Ojczyzny", a także krzewienie wśród młodzieży gwary śląskiej. Konkurs „Co wiesz o Żorach" organizowany był już po raz 007900790079I0079. W pierwszym semestrze roku szkolnego we wszystkich Żorskich szkołach gimnazjalnych prowadzone są w I klasach lekcje z "Dziejów Żor" z wykorzystaniem podręczników do ćwiczeń przygotowanych przez członków Towarzystwa Miłośników Miasta Żory. Każda szkoła gimnazjalna kieruje 3 osoby do reprezentacji szkoły w konkursie. Konkurs podzielony jest na dwa etapy: I etap - konkurs drużynowy o Puchar Prezydenta Miasta. II etap konkurs indywidualny – o tytuł "Żorskiego Omnibusa”.

Dane naszego OPP: