Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 .Współdziałanie osób niepełnosprawnych zrzeszonych w Stowarzyszeniu, zwłaszcza w zakresie szeroko pojętej rehabilitacji kompleksowej osób niepełnosprawnych w celu ich integracji społecznej i zawodowej, poprzez m.in.; 0000 nieodpłatne prowadzenie rehabilitacji, terapii zajęciowej, socjoterapii, opieki i pielęgnacji 0000 pomoc w zdobywaniu sprzętu rehabilitacyjnego 2 .Koordynowanie różnych działań pozarządowych i poza samorządowych, adresowanych do osób niepełnosprawnych. 3 .Podejmowanie działań pożytku publicznego na rzecz wyrównywania szans i warunków życia osób niepełnosprawnych. 4 .Udzielanie różnorodnej pomocy osobom niepełnosprawnym w trudnych sytuacjach życiowych poprzez m.in.: 0000 działanie na rzecz zatrudnienia 0000 przeciwdziałanie patologiom i przemocy w rodzinie 5 .Współpraca z administracją wszystkich szczebli oraz przedstawicielami różnego rodzaju stowarzyszeń, organizacji i instytucji, rozwijanie i wspieranie kontaktów osób niepełnosprawnych oraz kształtowanie różnorodnych form współpracy ze środowiskiem lokalnym i międzynarodowym.

Dane naszego OPP: