Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Celem Towarzystwa jest pomoc społeczna dla najbardziej zagrożonych grup społecznych: - niepełnosprawnym, - inwalidom, - przewlekle chorym, - bezdomnym, - rodzinom wielodzietnym, - samotnym matkom i ojcom znajdującym się w potrzebie, - uzależnionym od nałogów dla wyrównania szans tych rodzin i osób. 2 . Szczególną troską Towarzystwo otacza dzieci zagrożone zdrowotnie postępującą degradacja środowiska naturalnego. 3 . Towarzystwo opierając się na pracy swoich członków i sympatyków kieruje swą pomoc dla każdego potrzebującego, bez względu na jego wyznanie, orientację polityczną, pochodzenie narodowe.

Dane naszego OPP: