Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Klubu jest: 1 ) propagowanie i organizowanie kultury fizycznej i sportu na rzecz ogółu społeczności Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy i przyległych do niej rejonów, 2 ) stałe podnoszenie poziomu sportu i rekreacji w oparciu o działające sekcje, 3 ) udział w lokalnym i ogólnopolskim życiu sportowym.

Dane naszego OPP: