Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 \) propagowania zdrowego stylu życia poprzez profilaktykę, wypoczynek, sport i rehabili-tację porzez min: organizację kolonii letniej w Świnoujściu, dofinansowanie wycieczki rowerowej i wycieczki koła krajoznawczo- turystycznego do Centrum Nowoczesności "Młyn Wiedzy” w ToruniuyToruniu. 2 ) prezentowania dokonań i umiejętności osób niepełnosprawnych poprzez: współorganizację XVII Festiwalu Sztuki Naszych Dzieci i organizację aukcji prac ceramicznych uczniów 3 \) integracji osób niepełnosprawnych poprzez: organizację 2 - dniowej wycieczki do Wrocła-wia dla uczniów gimnazjum, klas przysposabiających do pracy i absolwentów oraz dofinan-sowanie balu karnawałowego dla uczniów szkoły podstawowej 4 \) kultywowania tradycji i historii regionu i kraju poprzez: dofinansowywanie realizowanych projektów: "Podróże w czasie - z wizytą u kolegów z dawnych cywilizacji” i "Podróże w czasie - z wizytą w Polsce plemiennej, królewskiej i szlacheckiej”. Ponadto stowarzyszenie dofinansowywało wycieczki do : Krakowa dla uczniów klas gimnazjum, Gniezna i Torunia dla uczniów szkoły podstawowej, 4 – dniowej wycieczki Klubu Podróżnik do Sandomierza oraz wycieczki koła muzyczno-liturgiczno- teatralnego do Krakowa- Łagiewnik

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000021871
  • e-mail: trwanie@105.edu.pl
  • Telefon: 618772294
  • Adres: UL. BYDGOSKA 4, 61-127 POZNAŃ