Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1.OCHRONA INTERESÓW DZIECKA Z POWIATU STAROGARDZKIEGO, A SZCZEGÓLNIE UDZIELANIE POMOCY DZIECKU MALTRETOWANEMU I WYKORZYSTYWANEMU SEKSUALNIE,
2. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII WŚRÓD DZIECI ORAZ MŁODZIEŻY POWIATU STAROGARDZKIEGO ,
3. UMACNIANIE FUNKCJI OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZEJ RODZINY MIESZKAJĄCE NA TERENIE POWIATU STAROGARDZKIEGO,
4. OTOCZENIE WSZECHSTRONNĄ OPIEKĄ I POMOCĄ DZIECI ZAGROŻONYCH DEMORALIZACJĄ POWIATU STAROGARDZKIEGO.

Dane naszego OPP: