Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA– INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTÓW, FIZYKOTERAPIA, MASAŻ LECZNICZY, TERAPIA RUCHOWA, ĆWICZENIA RUCHOWE Z TRENEREM, TERAPIA RUCHOWA W DOMACH PACJENTÓW DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ, SPOTKANIA Z PSYCHOLOGAMI, PEDAGOGAMI, PSYCHOTERAPEUTAMI - INDYWIDUALNE I ZESPOŁOWE - których celem jest rozwój świadomości w zakresie problemów w życiu codziennym i radzeniu sobie z nimi przez osoby niepełnosprawne i ich rodziny POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRZYSTOSOWANIEM ZAWODOWYM OSÓB UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO LUB NIEPEŁNOSPRAWNYCH FIZYCZNIE; POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA ŚWIADCZONA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM Działalność w zakresie pomocy społecznej, polegającą na: - niesieniu pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej, - udzielaniu pomocy związanej z przystosowaniem zawodowym osób upośledzonych umysłowo, - prowadzeniu działalności charytatywnej poprzez gromadzenie funduszy lub organizowanie innych form wspierania finansowego.

Dane naszego OPP: