Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

- gromadzenie i przechowywanie obiektów związanych z historią i kulturą Żydów polskich, - konserwacje, dokumentacje i katalogowanie obiektów kultury materialnej Żydów polskich, - inicjowanie powstania stowarzyszeń i fundacji wspierających działania Stowarzyszenia w kraju i poza granicami, - organizowanie kursów edukacyjnych dla środowisk polskich i zagranicznych, - organizowanie nauki języków żydowskich, - działalność wydawnicza o charakterze naukowym, edukacyjnym i popularyzatorskim, - ścisłe współdziałanie z Żydowskim Instytutem Historycznym im. E. Ringelbluma, polegająca w szczególności na wszechstronnym wspieraniu działalności Instytutu oraz wymianie informacji i doświadczeń, - inicjowanie badań, udostępnianie Żydowskiemu Instytutowi Historycznemu im. E. Ringelbluma zbiorów muzealnych, bibliotecznych i archiwalnych, miejsca na siedzibę w pomieszczeniach budynku przy Tłomackiej 3/5 w Warszawie, - wspieranie działalności Muzeum Historii Żydów Polskich, którego Stowarzyszenie jest inicjatorem i współzałożycielem, zarówno poprzez realizowanie uprawnień Stowarzyszenia wynikających z umów założycielskich dotyczących Muzeum, jak również poprzez przekazywanie otrzymywanych na ten cel dotacji i darowizn oraz wykonywanie innych obowiązków, które Stowarzyszenie przyjęło na siebie w tych umowach.

Dane naszego OPP: