Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 .PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SPORTOWO-TURYSTYCZNEJ I REKREACYJNEJ NIE ZWIAZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ ZAROBKOWĄ, 2 .KRZEWIENIE I POPULARYZACJA FORM AKTYWNEGO WYPOCZYNKU I REKREACJI CZŁONKÓW ZRZESZONYCH I ICH RODZIN, 3 .NORMOWANIE STANU PRAWNEGO GRUNTÓW POD DOMKAMI REKREACYJNYMI CZŁONKÓW STOWARZYSZONYCH I W ICH OTOCZENIU PRZEZ WYKUP LUB PRZEJĘCIE W DZIERŻAWĘ DŁUGOLETNIĄ, 4 . ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA, ŁADU I PORZĄDKU NA TERENIE OŚRODKA, 5 . KRZEWIENIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ ROZWOJU WSPÓLNOTY I SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ, 6 .KRZEWIENIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ EKOLOGII, OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO, 7 .DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ SPORTU I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000020805
  • e-mail: rostkowski1@wp.pl
  • Adres: UL. OSIEDLE ROBOTNICZE 9/14, 12-250 ORZYSZ