Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Działania mające na celu aktywizację zawodową i podjęcie zatrudnienia przez osoby chorujące psychicznie. Stowarzyszenie zawarło z Gminą Miasto Szczecin umowę na realizację zadania publicznego - ”Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą ,,Moja aktywność zawodowa moim zdrowiem’’ realizowanego w okresie od 05.02.2016 r. do 31.12.2016 r. Otrzymano dotację w kwocie 22 500 zł, natomiast koszt finansowy ze środków własnych stowarzyszenia wyniósł 5700 zł. Ogółem koszt realizacji projektu - 28 200 zł.

Dane naszego OPP: