Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Poradnictwo prawne i rodzinne dla osób fizycznych, w tym na rzecz osadzonych w Aresztach Śledczych i Zakładach Karnych w Polsce. W 2016 r. zgodnie ze statutem Stowarzyszenie udzielało bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich, usług kancelaryjnych w formie telefonicznej, listownej oraz bezpośrednio w Biurze Porad Obywatelskich. Z pomocy prawnej skorzystało 225 osób fizycznych i 39 osadzonych w Aresztach Śledczych i Zakładach Karnych w Polsce. Na rzecz ww udzielono 720 porad prawnych i usług kancelaryjnych. Najczęściej zgłaszanymi skargami od osadzonych były wzajemne relacje ze Służbą Więzienną, Służbą Zdrowia, wychowawcami i kierownikami jednostek penitencjarnych. Zgłaszane uwagi, zażalenia, skargi dotyczyły również wzajemnych relacji pomiędzy osadzonymi oraz współwięźniami, głownie na tle religijnym, światopoglądowym, pomiędzy osadzonymi a funkcjonariuszami konwojującymi oraz odnośnie wysokości orzeczonych na ich rzecz wyroków sądowych. Stowarzyszenie nasze informowało najczęściej, że meritum sprawy nie leży po stronie naszej organizacji, lecz po stronie podmiotów prawnych i dlatego szereg spraw była oddalona i pozostawiana bez dalszego biegu.

Dane naszego OPP: