Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Szerzenie i popularyzowanie szeroko pojętej kultury fizycznej(sport, turystyka, rekreacja, oświata sportowa, aktywne i kulturalne kibicowanie) na obszarze Ziemi Jarocińskiej, ze szczególnym uwzględnieniem piłki siatkowej, 2 . uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego jak i poza nim, 3 . organizowanie zajęć sportowych w celu wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych, 4 . dążenie do podniesienia zdrowotności, wydolności i sprawności ogólnej wśród wszystkich grup wiekowych, 5 . wypracowanie modelu rekreacji rodzinnej organizowanej w czasie wolnym od zajęć edukacyjnych i zawodowych, 6 . zapewnienie odpowiednich warunków do uprawiania sportu w postaci środków finansowych, kadry trenersko - instruktorskiej, zaplecza sportowego, warunków do ćwiczeń, sal gimnastycznych czy boisk, materiałów i narzędzi szkoleniowych, 7 . kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości, ze szczególnym uwzględnieniem zasad FAIR PLAY

Dane naszego OPP: