Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Klubu jest pobudzanie, popieranie i rozwijanie inicjatyw na rzecz ogółu społeczności zmierzających do rozwoju miasta i gminy Nowy Dwór Gdański, a w szczególności: 1 - inicjowanie i popieranie działań mających na celu umacnianie więzi mieszkańców z miastem, 2 - tworzenie warunków dla upowszechnienia w działalności gospodarczej, kulturalnej i oświatowej historycznie i tradycyjnie uwarunkowanych elementów żuławskiego charakteru i stylu miasta, 3 - reprezentowanie środowiska aktywnie działających na rzecz miasta; 4 - ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego delty Wisły.

Dane naszego OPP: