Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest: 1 ) gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych na rzecz udzielania pomocy szczególnie uzdolnionym i wyróżniającym się uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, studentom szkół wyższych oraz studiów doktoranckich i podyplomowych, 2 ) finansowanie nagród oraz stypendiów dla młodzieży za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki i sztuki oraz postępu technicznego, 3 ) udzielenie doraźnej pomocy materialnej organizacjom i instytucjom zajmującym się utrzymaniem osób wymagających pomocy (domy opieki) oraz osobom wymagającym doraźnej pomocy, 4 \) tworzenie lub wspieranie finansowe hospicjów, 5 ) prowadzenie innej działalności charytatywnej 6 ) inicjowanie i wspieranie działalności kulturalnej, oświatowej i artystycznej dla dobra społeczeństwa, w tym również Polonii Zagranicznej 7 ) wspieranie idei obronności kraju, w tym upamiętnianie miejsc walki i męczeństwa Narodu Polskiego oraz osób z tym związanych.

Dane naszego OPP: