Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działania Stowarzyszenia jest: 1 . Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego sołectwa Krzywa, 2 . Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym, 3 . Działalność na rzecz pożytku publicznego, 4 . Ochrona przyrody, zabytków, dziedzictwa kulturowego, 5 . Upowszechnianie turystyki, sportu, rekreacji, budowa i utrzymanie infrastruktury sportowej i turystycznej, 6 . Działalność na rzecz mniejszości narodowych.

Dane naszego OPP: