Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

działaność na rzecz rodziny i praw człowieka to realizacja trzech projektów:„Jak pomóc dziecku i sobie” - Projekt skierowany był do rodziców dzieci w wieku dojrzewania w celu pomocy rodzicom z rodzin z problemem alkoholowym w radzeniu sobie ze specyficznymi trudnościami okresu dojrzewania ich dzieci ; „Z prawami człowieka przeciw przemocy” - upowszechniano elementarną wiedzę o prawach i wolnościach człowieka, w tym o zapisanych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka poprzez rozpowszechnienie prawie 1000 ulotek wśród mieszkańców i uczestników warsztatów z dziećmi, młodzieżą i studentami UZ; "Objazdowy festiwal filmowy Watch Docs prawa człowieka w filmie z konkursem filmowym dla młodzieży" - Celem projektu było zainteresowanie odbiorców projektu problematyką praw człowieka, w tym przeciwdziałaniem dyskryminacji, skłonienie młodzieży do własnej twórczości o prawach człowieka

Dane naszego OPP: