Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

CELEM DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA JEST DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO OBEJMUJĄCA: A. OPIEKĘ I POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM, CHORYM NA CUKRZYCE I Z INNYMI SCHORZENIAMI ORAZ ICH RODZINY, REPREZENTOWANIE ICH ORAZ OCHRONA INTERESÓW WOBEC WŁADZ PAŃSTWOWYCH, TERENOWYCH, SAMORZĄDOWYCH, ORGANÓW ADMINISTRACJI, PRACOWNIKÓW, SZKÓŁ, UCZELNI I INNYCH ORGANIZACJI, 0c358 POPRAWA PRAWNEJ, MATERIALNEJ, SPOŁECZNEJ I ZDROWOTNEJ POZYCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH NA CUKRZYCE I Z INNYMI SCHORZENIAMI ORAZ ICH RODZIN W PAŃSTWIE I SPOŁECZEŃSTWIE, C. INTEGRACJA ŚRODOWISKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH NA CUKRZYCE I Z INNYMI SCHORZENIAMI ORAZ ICH RODZIN W CELU ORGANIZOWANIA SAMOPOMOCY, D. INTEGRACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH ZE ZDROWYMI ORAZ ICH RODZIN, E. PROPAGOWANIE DZIAŁAŃ SZKOLENIOWO - EDUKACYJNYCH, F. PROPAGOWANIE TWÓRCZOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY.

Dane naszego OPP: