Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia "Jeden Świat" jest promowanie idei pokoju i porozumienia między ludźmi poprzez międzynarodowy i krajowy wolontariat oraz edukację. Stowarzyszenie kieruje swoją działalność na rzecz ogółu społeczeństwa, w szczególności wspierając osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Stowarzyszenie wierzy, iż wszyscy ludzie mogą żyć razem we wzajemnym poszanowaniu i bez uciekania się do jakiejkolwiek formy przemocy przy rozwiązywaniu konfliktów. Stowarzyszenie działa w duchu międzynarodowej solidarności, sprawiedliwości społecznej i poszanowania środowiska naturalnego.

Dane naszego OPP: