Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Powoływanie jednostek organizacyjnych mających na celu udzielanie świadczeń medycznych Pomoc w działaniu na rzecz chorych i potrzebujących pomocy. Wspieranie działalności Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego i Hospicjum w Żołyni poprzez zabezpieczanie istniejącego obiektu i gromadzenie środków finansowych na działalność i rozbudowę. Współpraca z samorządami , administracją lokalną, wojewódzką, centralną oraz innymi placówkami w kraju i za granicą. Współpraca z lokalnymi ogniwami władz kościelnych i świeckich. Występowanie do odpowiednich władz z wnioskami w sprawach Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego jego mieszkańców , ich życia i rehabilitacji. Świadczenie opieki osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.

Dane naszego OPP: