Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie wszelkimi sposobami osób wyizolowanych ze społeczeństwa, a w szczególności poprzez życie we wspólnocie dążącej do samowystarczalności. Wspólnota Emaus "to dobrowolna, wzajemnie wspierająca się społeczność kompanionów (czyli osób bezdomnych - domowników), kierująca się zasadami dobra wspólnego i ochrony słabszych; kopanionowie są odpowiedzialnymi współgospodarzami, dzieląc obowiązki domowe pomiędzy siebie (przygotowanie posiłków, sprzątanie, pranie i inne); społeczność domowa chroni jednocześnie prywatność domowników, zapewnia im poczucie bezpieczeństwa, warunki do rozwoju, swobodnego wyboru form spędzania wolnego czasu, itp. " (z regulaminu domowego\).

Dane naszego OPP: