Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Realizacja celów statutowych: a\) poprawy stanu wyposażenia Policji, szkolenia zawodowego oraz poprawy sprawności fizycznej policjantów, b) poprawy i wdrażania współpracy organizacji społecznych (przy wykorzystaniu środków technicznych\) zmierzających do upowszechniania postaw społecznych przeciwdziałających popełnianiu przestępstw, c\) wspierania Policji w zakresie: poprawy bezpieczeństwa obywateli, zwiększenia wykrywalności przestępstw i rozpowszechniania świadomości prawnej obywateli, d\) pomocy ofiarom przestępstw, ze szczególnym uwzględnieniem ofiar wypadków komunikacyjnych.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000019367
  • e-mail: fundacja-nroo@wp.pl
  • Telefon: 427177365
  • Adres: UL. GAŁCZYŃSKIEGO 26, 95-100 ZGIERZ