Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działania Stowarzyszenia jest nauka, edukacja i wychowanie, prowadzenie Niepublicznego Gimnazjum oraz zajęć pozalekcyjnych. Wszystkie dotacje i subwencje , które otrzymuje stowarzyszenie przekazywane są dla Gimnazjum. Stowarzyszenie podejmuje również działania w kierunku kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, ochrona zabytków. W tym celu Stowarzyszenie założyło muzeum regionalne w Handzlówce ,opiekuje się nim i sprawuje nad nim pieczę poprzez poszukiwanie regionalnych zabytków, konserwowanie, odnawianie oraz udostępnianie zabytków zwiedzającym. Stowarzyszenie podejmuje również działania w kierunku ochrony i promocji zdrowia, w szczególności działanie na rzecz chorych i potrzebujących. Członkowie Stowarzyszenia pomagają pensjonariuszom Domu Opieki i Pomocy Społecznej poprzez robienie im zakupów, organizowanie dla nich kiermaszów świątecznych oraz podtrzymywanie ich na duchu w tych ciężkich chwilach choroby. Członkowie Stowarzyszenia niosą również pomoc osobom w trudnej sytuacji materialnej. Takich osób mieszka w Handzlówce i okolicy wsi Handzlówka kilkanaście. Otrzymują one świąteczne paczki żywnościowe jak również ciepłą odzież na zimę. Niektórym z nich Stowarzyszenie zapewnia opał na zimę. Stowarzyszenie stara się również sprawować pieczę na osobami starszymi i niedołężnymi, którym potrzebna jest pomoc przy porządkach domowych oraz robieniu zakupów.Stowarzyszenie w ramach edukacji, wychowania i kultury organizuje wieczorki autorskie jak również spotkania z regionalnymi artystami i twórcami ludowymi.

Dane naszego OPP: