Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

W roku 2016 Stowarzyszenie realizowało zadanie zlecone przez Gminę Rychliki (w ramach otwartego konkursu ofert\) na upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy pod nazwą: "Kontynuacja upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Rychliki i gmin sąsiadujących, poprzez organizację treningów, szkoleń, turniejów i zawodów sportowych” w okresie od 15.03.2016 r. do 15.12.2016 r. W ramach realizacji zadania Stowarzyszenie prowadziło w rozgrywkach WMZPN grupy: Senior: A-klasa Grupy młodzieżowe: Trampkarz, Orlik oraz przeprowadzono cykliczne treningi, pod kierunkiem licencjonowanego trenera piłki nożnej, dla uczestników w dwóch kategoriach wiekowych: seniorzy i juniorzy \(Trampkarze i Orlicy\). Łącznie przeprowadzono po ok. 70 treningów dla każdej z grup wiekowych, w których uczestniczyło średnio 25 seniorów i 30 juniorów. Praca trenera była wspierana przez rodziców \(dla grupy juniorów) lub członków stowarzyszenia \(dla grupy seniorów\), czynnie uczestniczących w treningach w charakterze pomocnika trenera.

Dane naszego OPP: