Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 .Organizacja spotkań, imprez integracyjnych, grup wsparcia na rzecz dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców, tj. spotkanie ze Św.Mikołajem, Dzień Dziecka, grupy samopomocowe dla rodziców, warsztaty z psychologiem 2 . Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych 3 . Pomoc materialna dla dzieci niepełnosprawnych polegająca na zakupie leków, odzywek, środków pielęgnacyjnych \(wydatkowana z 1% \) 4 . Czynny udział w spotkaniach integracyjnych np. Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych 5 .Prowadzenie zajęć z zakresu sensoplastyki, terapii z muzyka i rytmiki. 6 . Organizacja zajęć terapeutycznych dla młodzieży niepełnosprawnej z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym 7 . Organizacja wypoczynku i zajęć na świeżym powietrzu dla Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym. 8 . Wspieranie rodziców dzieci niepełnosprawnych w realizacji systematycznej rehabilitacji i pomoc w jej organizacji.

Dane naszego OPP: