Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest udzielanie pomocy dzieciom w wyrównywaniu szans edukacyjnych, kulturowych, zdrowotnych tak, aby mogły osiągnąć pełny rozwój osobowy. Stowarzyszenie swoim zasięgiem obejmuje dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami, uzależnionych, niewydolnych wychowawczo oraz wielodzietnych. Stowarzyszenie obejmuje pomocą także rodziny dzieci.

Dane naszego OPP: