Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

CELEM STOWARZYSZENIA JEST KSZTAŁTOWANIE WARUNKÓW DO GODNEGO ŻYCIA, SAMOREALIZACJI I WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB Z ZESPOŁEM DOWNA I INNYMI NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W ŚRODOWISKU RODZINNYM I SPOŁECZNYM, KSZTAŁTOWANIE WARUNKÓW DO ICH WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU.

Dane naszego OPP: