Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Prowadzenie zorganizowanych zajęć treningowych w trzech kategoriach wiekowych oraz uczestnictwo w rozgrywkach organizowanych przez struktury Polskiego Związku Piłki Nożnej tj. odpowiednio Bocheński Podokręg Piłki Nożnej w Bochni oraz Tarnowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Tarnowie. Dodatkowo stowarzyszenie nawiązało współpracę partnerską z zaprzyjaźnioną miejscowością znajdującą się na terenie Słowacji co w przyszłości powinno zaowocować jeszcze trwalszą wymianą dzieci młodzieży. pozwala przyjąć, iż z jej udziałem stowarzyszenie nie tylko będzie pełnić misje w zakresie upowszechniania kultury fizycznej ale również dodatkowo będzie realizowało misję opiekuńczą, wychowawczą czy edukacyjną niezwykle cenną w środowisku, w którym działa stowarzyszenie. Co dodatkowo wymaga podkreślenia stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez ofertę adresowaną do mieszkańców trzech sołectw Rzezawa, Jodłówka oraz Łazy dzięki czemu wpływa na kształtowanie prawidłowych relacji pomiędzy mieszkańcami przedmiotowych sołectw.

Dane naszego OPP: