Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

udzielanie pomocy w różnych formach ludziom cierpiącym na padaczkę i ich rodzinom we wszystkich sprawach życia publicznego w celu ich społecznej integracji ,rehabilitacji, ochrony interesów zawodowych, ekonomicznych i społecznych , przeciwdziałania ich dyskryminacji , przestrzegania wobec nich praw człowieka. Poważnym prawnym problemem ludzi chorych na padaczkę jest odbieranie im rent z tytułu niezdolności do pracy nawet po 20 latach mimo braku poprawy stanu zdrowia. Taki stan powoduje, że chory na padaczkę pozostaje bez głównego źródła utrzymania ,jakim dla niego jest niska renta, co w konsekwencji zagraża jego codziennej egzystencji a jednocześnie zwiększa rzesze oczekujących na pomoc społeczną z budżetu państwa. Inicjowanie i organizowanie samopomocy wzajemnej w dążeniu do godnego funkcjonowania w społeczeństwie polskim oraz zapewnienia chorym na padaczkę opieki i ochrony prawnej.

Dane naszego OPP: