Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Wsparcie socjalne dla naszych niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym wychowanków oraz ich opiekunów prawnych i rodzeństwa. Zakup niezbędnych leków, sprzętu rehabilitacyjnego, sprzętu terapeutycznego, środków czystości, ubrań i obuwia, wyprawek szkolnych, pomocy edukacyjnych, zabawek oraz jedzenia. Dofinansowywanie terapii, rehabilitacji \( w tym turnusów rehabilitacyjnych\), zabiegów i operacji \(w tym operacji zagranicznych wraz ze wsparciem organizacyjnym wyjazdu - partycypacja w kosztach podróży, zakwaterowania, transportu dla chorego i jego opiekuna\). Prowadzenie bezpłatnej pomocy psychologicznej i pomocy prawnej dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

Dane naszego OPP: