Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród społeczeństwa, a w szczególności wśród dzieci i młodzieży. 2 . Tworzenie możliwie najlepszych warunków do uprawiania sportu stosownie do zaistniałych warunków i społecznych potrzeb.

Dane naszego OPP: