Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem stowarzyszenia jest 1 .podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 2 .edukacji, oświaty i wychowania; 3 .kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 4 .propagowanie polskiego folkloru poza granicami kraju ze szczególnym uwzględnieniem ludowej twórczości muzycznej i tanecznej regionów Pomorza i Kujaw.

Dane naszego OPP: