Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Organizowanie, współorganizowanie oraz uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, przede wszystkim w zakresie kultury wysokiej, do której dostęp na terenach wiejskich jest znacznie ograniczony i utrudniony. Szczególnie wymienić tu trzeba organizowane przez stowarzyszenie od kilku lat cykliczne koncerty muzyki dawnej w oparciu o dziedzictwo kulturowe Rakowa - Sarmackich Aten. Wspieranie i udział w zakresie krzewienia kultury oraz regionalizmu innych organizatorów z terenu gminy i spoza niej - bibliotek, domów kultury, świetlic, placówek oświatowych i edukacyjnych, ośrodków badawczych, innych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych. Ochrona i upowszechnianie dóbr kultury poprzez działalność popularyzatorską, publikatorską i wydawniczą.

Dane naszego OPP: