Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

różnych form działalności.Potrzeby wychowanków realizowane są w ZPE w Olsztynie przez programy z PFRON- u.Dotyczą one rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.Są to zajęcia z zakresu rehabilitacji,terapii ,rewalidacji oraz treningu społecznego.Program obejmuje około 300 odbiorców.Projekt składany do PFRON-u jest składową akcesu trzech stowarzyszeń,które pracują. społecznie na rzecz Zespołu Placówek Edukacyjnych.Za projekt odpowiada merytorycznie i praktycznie Stowarzyszenie Wyjątkowe Serce.Pozostałe Stowarzyszenie są stowarzyszeniami wspierającymi działania .Dbamy w ten sposób o wszystkich odbiorców naszych działań,a wiec dzieci z przedszkola specjalnego,integracyjnego, szkoły podstawowej,gimnazjum oraz Parku Pracy.Mamy swoje miejsce w lokalnym zyciu kulturalnym.Uczestniczymy w wystawach,koncertach oraz przedstawieniach dla mieszkańców Olsztyna.Dbamy aby aktywizować te działania i rozwijać zainteresowania niepełnosprawnych wychowanków.

Dane naszego OPP: