Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Klubu jest: 1 . upowszechnianie kultury fizycznej, podnoszenie sprawności fizycznej i poprawa stanu zdrowia członków klubu oraz mieszkańców Szczytna i województwa Warmińsko-Mazurskiego, 2 . propagowanie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zarówno na poziomie rekreacyjnym jak i wyczynowym, 3 . kształtowania wśród członków Klubu wysokich wartości moralnych, 4 . promowanie zdrowego stylu życia, bez papierosów, narkotyków i alkoholu, 5 . zapewnienie mieszkańcom Szczytna i województwa Warmińsko- Mazurskiego możliwości uczestnictwa w imprezach sportowych o wysokich walorach estetycznych, stanowiących wartościową formę wypoczynku i rekreacji.

Dane naszego OPP: