Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Prowadzenie poradnictwa społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych po urazie rdzenia kręgowego oraz innych niepełnosprawnych, poradnictwo i pomoc w przekwalifikowaniu i zdobyciu nowego zawodu poprzez prowadzenie Ośrodka Informacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Poradnictwo i działalność informacyjna prowadzona są w trybie ciągłym w czasie otwarcia Ośrodka. Działanie to jest prowadzone przez wybraną grupę członków PSAR. Organizowanie spotkań tematycznych i szkoleń mających na celu zwiększenie aktywności ruchowej i samodzielności niepełnosprawnych, aktywności społecznej poprzez to przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji niepełnosprawnych w społeczeństwie. Szkolenie wolontariuszy i opiekunów osób niepełnosprawnych do pracy z osobami niepełnosprawnymi poruszającymi się na wózkach inwalidzkich. Spotkania te są prowadzone w zależności od tematu przez odpowiedniego członka PSAR. Tematy specjalistyczne realizowane są przez zaproszonych specjalistów np. o rozliczeniach podatkowych - księgowy, profilaktyka przeciwodleżynowa - lekarz rehabilitant. Prowadzone są również równolegle zajęcia z nauki gry w bilarda sportowego oraz uczestnictwo w rozgrywkach ligowych i mistrzostwach Polski

Dane naszego OPP: