Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1. Promocja,popieranie i rozwijanie wszelkich form kultury fizycznej (sportu) na rzecz ogółu społeczności, w szczególności popularyzację, rozwijanie i upowszechnianie piłki siatkowej, w kraju i za granicą, w środowisku dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych;
2. Działanie na rzecz integracji różnych środowisk. w szczególności sportowych;
3. Szeroko pojęta promocja wizerunku regionu Gorlic i jego srodowiska sportowego , w kraju i zagranicą;
4. Dbanie o zapewnienie warunków do rozwijania umiejętności sportowych i udziału w sporcie kwalifikowanym, w szczególności dzieci i młodzieży; 5. Propagowanie wśród społeczeństwa, w szczególności dzieci i młodzieży modelu organizacji wolnego czasu poprzez uczestnictwo w działalności sportowej;
6. Kształtowanie właściwych postaw, norm moralnych i etycznych, w szczególności wśród osób będących członkami Klubu;
7. Kultywowanie tradycji klubów sportowych - poprzedników Gorlickiego Klubu Piłki Siatkowej, tj. KS "Gornik" Gorlice, GKS "Glinik";
8. Sprawowanie opieki szkoleniowej i wychowawczej nad członkami Klubu oraz kontroli nad przestrzeganiem przez nich Statutu, regulaminów oraz innych przepisów i zasad regulujących uprawianie sportu.

Dane naszego OPP: